Hundhuset består av 3 boxar med tillhörande rastgård med mått enligt DFS 2004:18 saknr L102


Sarah skär isolering


Klas sätter panel

Färdigt!